Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website pet-library.com Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

Pet-library – Thư viện thú cưng (https://pet-library.com/) là một kênh thông tin điện tử tổng hợp các kiến thức trong lĩnh vực Chăm sóc thú cưng. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật tất cả những thông tin cá nhân riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ những Chính sách bảo mật bên dưới để hiểu rõ hơn những cam kết bảo mật mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dùng.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Contents [hide]

 • 1 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG
 • 2 2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN
 • 3 3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN
 • 4 4. NHỮNG BÊN THƯ 3 CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG
 • 5  5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
 • 6 6. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cấp dịch vụ phù hợp cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người Dùng đồng thời kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Pet-library sử dụng thông tin của người dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ phù hợp đến Người Dùng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Dùng và Pet-library;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Dùng;
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Dùng;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không có thời hạn cụ thể (phụ thuộc vào sự tồn tại của website, công ty) ngoại trừ trường hợp Người Dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

4. NHỮNG BÊN THƯ 3 CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

Người Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website Pet-library
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
 5. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên website Pet-library.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên website Pet-library.com

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Dùng khi không có sự đồng ý của Người Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Dùng được biết về vụ việc.

6. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người Tiêu Dùng gửi email khiếu nại đến email fishnews57@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới số 0345129099 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.